Termeni și condiții

Termeni și condițiiTermenii și Condițiile generale de utilizare stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a platformei Sunrise de către potențialii vizitatori sau beneficiari. 

Sunrise (în continuare denumită „Platformă”, ”Soluție”) este o platformă digitală completă care ajută ONG-urile active în lupta împotriva combaterii fenomenului de violență domestică să își administreze activitatea de management de cazuri și să acceseze resurse puse la comun în rețeaua organizațiilor nonprofit. 

Asociația Code for Romania este o persoană juridică, având sediul în Mun. București, Piața Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, înregistrată în registrul special, Partea A, secțiunea I 67/06.07.2016. 


1. Obiectivul Platformei

Obiectivul Sunrise este de a ajuta ONG-urile active în lupta împotriva combaterii fenomenului de violență domestică să își administreze activitatea de management de cazuri și să acceseze resurse puse la comun în rețeaua organizațiilor nonprofit 

 •        Site-ul permite înregistrarea unui ONG prin intermediul unui formular dedicat 

 •        Odată aprobat în sistem, un ONG poate să își gestioneze lista de membri în platformă, cazurile, documentele și resursele aferente prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție. 

 •        Conceptele, definițiile, procesele și fișele disponibile în sistemul Sunrise sunt dezvoltate de către Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii.  


2. Datele personale prelucrate

Completând formularele puse la dispoziție în platforma putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „Date personale”): 

  •         Numele și prenumele 

  •        Email 

  •         Numărul de telefon 


3. Scop și temei

Code for Romania prelucrează date cu caracter personal doar în interesul utilizatorilor site-ului care doresc să își întregistreze organizația în platformă și să o utilizeze în activitatea lor. 

Code for Romania prelucrează datele tale personale menționate mai sus doar cu scopul de a genera contul de administrare al organizației și conturile de utilizatori create de fiecare ONG.  


4. Durata stocării

Datele personale furnizate sunt stocate temporar pe durata funcționării platformei Sunrise sau până la ștergerea unui ONG din care utilizatorul face parte, la decizia administratorului de ONG.  5. Transmiterea Datelor personale către terți

Code for Romania nu furnizează date personale către terți. 

Datele pot fi furnizate și către instituții sau autorități publice, precum și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale, ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea. 


6. Drepturile tale

În calitate de utilizator al platformei Sunrise, potrivit Legii nr. 679/2016, precum și, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, ai următoarele drepturi: 

 •        Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor personale de către Code for Romania; 

 •        Dreptul de acces la datele personale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an; 

 •        Dreptul de intervenție, rectificarea, ștergerea sau portabilitatea datelor personale, la cerere și în mod gratuit; 

 •        Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege; 

 •        Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat; 

 •         Începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. 


7. Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor tale personale este o preocupare majoră a Code for Romania, de aceea toate datele personale colectate în cursul vizitelor pe Sunrise și în timpul utilizării platformei sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România.  

Code for Romania folosește tehnologii de ultimă generație și ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate. 

Toate datele personale de pe site sunt stocate și procesate pe servere situate în Uniunea Europeană, ce cad sub incidența legislației europene de protecție a datelor personale. Nicio informație oferită pe acest site nu părăsește teritoriul Uniunii Europene. 

Code for Romania se angajează să nu dezvăluie datele personale cu privire la vizitele tale pe Sunrise, exceptând situațiile legale sau situațiile prezentate în acest document de Termeni și Condiții. 

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat. 


8. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru platforma Sunrise este deținut de Code for Romania. Conceptele, definițiile, procesele și fișele disponibile în sistemul Sunrise sunt dezvoltate de către Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de catre Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii sau al Code for Romania, titularii acestui drept. 

 •         Toate drepturile sunt rezervate. 

 •        Este strict interzisă folosirea acestui Site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului său a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii sau Code for Romania. 

 •        Code for Romania va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate. 


9. Modificari Termeni și Condiții generale de utilizare Site

"Termenii și Condițiile generale de utilizare" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Code for Romania în privința utilizării Sunrise. 

Code for Romania își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi "Termenii și Condițiile generale de utilizare" în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. 

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa code4@code4.ro.


10. Despre Code for Romania

Code for Romania este o organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, înființată în anul 2016, al cărei scop este de a mobiliza tinerii profesioniști din domeniul IT să creeze instrumente digitale care ajută în soluționarea problemelor sociale. Code for Romania este înființată și funcționează în conformitate cu legea română, actul constitutiv și statutul său și codul de conduită.


11. Contactează Code for Romania

Pentru orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea datelor personale de către Code for Romania, ne poti contacta la: 

Adresa: Piața Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, mun. București, Romania 

E-mail: contact@code4.ro

© 2022 Soluție dezvoltată de Code4Ro